Amplon hinnat

Ylivertaiset ominaisuudet, jotka auttavat strategisessa johtamisessa.

Amplon on helppokäyttöinen ja selkeä selainpohjainen sovellus, joka edistää koko organisaation yhteistyötä. Strategian jäsentely selkeyttää toimenpiteet jokaiselle organisaatiotasolle. Näin pystytään etenemään tehokkaasti kohti yhteisiä tavoitteita. Amploniin piirtyy reaaliaikainen kokonaiskuva, ja sen avulla organisaation johtaminen on yhteneväistä ja tehokasta.

Vaivaton strategian jäsentely

Strategian jäsentely konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi jokaisella organisaation tasolla.

Johda tiedolla


Strategian ja toteutuksen kokonaiskuva kaiken kokoisille organisaatioille reaaliajassa.

Tuloksekas johtaminen

Yhteneväinen ja tehokas johtaminen läpi koko organisaation.

Vaikuttavaa yhteistyötä

Tavoitteiden linjaaminen läpi koko organisaation, jolloin strategia ei jää vain johdon agendalle.

Tehokkaasti tuloksiin

Kehitystoimenpiteiden nopeaa toteutusta suosiva ohjausmalli varmistaa tavoitteisiin pääsyn ja fokuksen säilymisen.

Joustavat lisensointivaihtoehdot:

Pieni organisaatio

95 / kuukausi
 • Hinta per X matriisi
 • Rajoittamaton käyttäjien määrä
 • Projektisalkku
 • Seuranta ja mittaristot
 • Strategian jäsentely

Keskikoinen organisaatio

Kysy hintaa
 • Jopa 30 X matriisia
 • Rajoittamaton käyttäjien määrä
 • Projektisalkku
 • Seuranta ja mittaristo
 • Strategian jäsentely

Suuri organisaatio

Kysy hintaa
 • X matriisien lukumäärää ei rajoitettu
 • Rajoittamaton käyttäjien määrä
 • Projektisalkku
 • Strategian jäsentely
 • Oma tietokanta ja serveri

Nopea ja tehokas implementaatio

4 valmista koulutuspakettia on suuniteltu organisaatiosi tavoitteiden ja nykytilan mukaan:

Basic set and go

Olen ekspertti
 • Amplon käyttäjäkoulutus
 • Amplon konfigurointi

Remote coaching

Heti liikkeelle
 • Amplon käyttäjäkoulutus
 • Amplon konfigurointi
 • Johdon info
 • Henkilökohtainen valmennus

Blended learning

Mestariksi
 • Amplon käyttäjäkoulutus
 • Amplon konfigurointi
 • Johdon info
 • Henkilökohtainen valmennus
 • Strategian katselmointi ja parhaiden käytäntöjen jako
 • Vuoropuhelu ja yhdenmukaistaminen
Suosituin

Train the trainer

Guru
 • Amplon käyttäjäkoulutus
 • Amplon konfigurointi
 • Johdon info
 • Henkilökohtainen valmennus
 • Strategian katselmointi ja parhaiden käytäntöjen jako
 • Vuoropuhelu ja yhdenmukaistaminen
 • Valmennus tehokkaan johtamisjärjestelmän rakentamiseksi
 • Valmennus strategian implementoinnin parhaista käytännöistä

Kaikki organisaatiot hyötyvät hoshin kanrista huolimatta siitä, millainen heidän nykyinen johtamisen malli tai organisaatiokulttuuri on.

Keskustellaan tarpeistanne ja teemme sen mukaan teille tarjouksen implementaatiosta.

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa?

Amplon Ratkaisee Strategian Johtamisen Ongelmat

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?