Hoshin Kanri menetelmän 3 peruselementtiä

Kaikki organisaatiot hyötyvät Hoshin Kanrista huolimatta siitä, millainen heidän nykyinen johtamisen malli tai organisaatiokulttuuri on. Organisaatio voi seurata Hoshin Kanrin kaikkia periaatteita ja malleja, tai valita vain pääperiaatteet. Kumpi tahansa lähestymistapa valitaankaan, kannattaa seuraavat 3 peruselementtiä ottaa käyttöön:

1. Strategian dokumentointi

X matriisi on tehokas dokumentti, joka tiivistää strategian ja toimenpiteet yhteen visuaaliseen näkymään. X matriisi auttaa toimenpiteiden fokusoinnissa. X matriisia tulee päivittää säännöllisesti mittareiden- ja toimenpiteiden edistymisen osalta.

Lyhyt video opastaa X matriisin käytössä:

2. Vuoropuhelu tavoitteiden linjaamiseksi

Vuoropuhelu on vaihe, jossa kirjataan osallistavasti tavoitteet, suunnitelmat ja mittarit. Keskijohdon rooli on merkittävä, jolloin heidän osallistumisensa on tärkeätä. Vuoropuhelussa organisaation yksikkö tai tiimi on saanut ylemmän tason tavoitteet ja sen pohjalta tiimejä pyydetään laatimaan omat tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tukevat ylemmän tason tavoitteita. Mikäli tavoitteisiin ei voida sitoutua, käydään siitä keskustelu ja sovitaan tarvittavat muutokset. Vuoropuhelu on tehokas tapa sitouttaa ja määrittää toimenpiteille omistajuus.

3. Johtamisen prosessi

Johtamisen prosessi on tärkeä osa onnistunutta Hoshin Kanri implementaatiota ja siinä määritetään päivittäisjohtamisen periaatteet ja johtamisen vuosikello. Johtamisjärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että kaikki tietävät mitä tehdään, milloin ja miksi. Lisäksi tehokas johtamisjärjestelmä mahdollistaa hyvän tilannekuvan ja nopeat korjaavat toimenpiteet.

Johtamisjärjestelmän perustana ovat seuraavat asiat:

  • Johtamisen vuosikello
  • Toimenpiteiden seuranta ja korjaavat toimenpiteet
  • Määrämuotoiset dokumentit
  • Strategian avoimuus henkilöstölle

Hoshin Kanrin implementoiminen ei vaadi paljoa organisaatiolta, mutta tulokset näkyvät nopeasti. Menetelmä auttaa johtamisen kehittämisessä ja siksi tulokset paranevat vuosittain.

Amplon on hoshin kanri ohjelma

Amplon hyödyntää Hoshin Kanrin perusprosesseja kaikkien sitouttamiseksi ja yksinkertaista visualisointia strategiasta. Amplon-sovellukseen on kuitenkin rakennettu toimintoja, jotka tehostavat Hoshin Kanrin hyödyntämistä. Strategisten tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoille ja haaroille on helppoa. Amplon helpottaa myös jaettujen kehitysprojektien hallintaa ja varmistaa fokuksen säilymisen. Strategian välitön seuranta tehokkaiden mittaristojen avulla mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin. Lue tästä lisää miksi hoshin kanri kannattaa implementoida heti ohjelmiston avulla.

Lue lisää hoshin kanrista.

Jaa tämä blogi

Tutustu linkedIn sivuun

Lue lisää strategian implementoinnista

Excel rajoittaa hoshin kanrin implementointia, mutta Amplon ei rajoita strategian tehokasta implementointia

Hoshin kanrin implementointi ohjelmistolla

Tässä blogissa käydään läpi hyödyt, joita hoshin kanrin implementointi suoraan Amplon ohjelmalla tuo ja miten Amplon tehostaa jo käytössä olevaa hoshin kanri prosessia.

Compass pointing to future

Mikä on Hoshin Kanri

Tästä blogista opit mikä on Hoshin Kanri ja miten se auttaa sinua strategian johtamisessa.

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa?

Amplon Ratkaisee Strategian Johtamisen Ongelmat

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?