Täältä löydät tiivistetysti tietoa strategian tehokkaasta johtamisesta.

On olemassa monia strategian implementoinnin menetelmiä, mutta ei ole vain yhtä menetelmää, joka sopii kaikille.

Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan sinulle parhaiten sopivan menetelmän kolmen tunnetuimman joukosta: Hoshin Kanri, tuloskortti, OKR.

Hoshin Kanri, OKR ja tuloskortti - tutustu miten strategian johtamisen menetelmät eroavat toisistaan:

Hoshin kanri

OKR

Tuloskortti

Kuvaus

Strategia kuvataan linkittämällä pitkän aikavälin tavoitteet vuotuisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin mittareiden kanssa.

Vuoropuhelu hukan vähentämiseksi ja yhteisen suunnan varmistamiseksi.

OKR on tavoitteiden asettamisen kehys, joka koostuu tavoitteista ja keskeisistä tuloksista.

Mitattavien tavoitteiden avulla koordinoidaan organisaation yhteistä linjaa.

Strategia määritetään käyttäen 4:ä näkökulmaa: talous, asiakkaat, sisäiset prosessit sekä oppiminen ja kasvu.

Tavoitteena on tasapainottaa taloudelliset ja ei-taloudelliset indikaattorit.

Suuntautuminen

Muutos ja suorituskyky

Kasvu

Suorituskyky ja operatiivinen johtaminen

Periaate

Kerroksittainen organisaatiotasojen mukaan

Tiimi fokus

Liiketoimintayksikkö fokus

Strategiahorisontti

3-5 vuotta ja fokus vuodessa.

1 vuosi. Kvartaali fokuksessa.

Vähintään vuosi, fokus vuosisuunnittelussa.

Vahvuudet

 • Vahva yhteinen suunta organisaatiossa.
 • Pakottaa priorisointiin ja omistajuuden kirkastamiseen.
 • Yksinkertainen strategian visualisointi.
 • Nopea rytmi
 • Melko yksinkertainen.
 • Mukautettu organisaation rooleihin.
 • Tunnettu.
 • Tehokas strategisten mittareiden kuvaaja.

Heikkoudet

 • Koettu vaativaksi menetelmäksi lean-taustan vuoksi.
 • Tuki hyvin lyhytaikaisille tavoitteille.
 • Helposti tiimi valitsee liian monta tavoitetta.
 • Tavoitteiden linjaus laajassa organisaatiossa.
 • Rajoittaa strategian helposti joukoksi KPI-arvoja.
 • Kokonaiskuvan hallinta.
 • Tavoitteiden siirtäminen organisaatiossa alaspäin.

Sopii parhaiten

Organisaatioille, joissa sisäinen yhteistyö ja yhteinen linja ovat tärkeitä.

Organisaatioille, joilla on itseohjautuvat tiimit ja vähäinen tarve sisäiselle linjaukselle.

Liiketoiminnan sykli on lyhyt.

Organisaatioille, joiden rakenne on yksinkertainen.

Amplon hyödyntää Hoshin Kanrin perusprosesseja kaikkien sitouttamiseksi ja yksinkertaista visualisointia strategiasta. Amplon -sovelluksessa on toimintoja, jotka korjaavat Hoshin Kanrin puutteita. Esimerkiksi sovelluksen voi ottaa helposti käyttöön, vaikka lean menetelmiä ei olisikaan 100%:sti toteutettu. Strategisten tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoille ja haaroille on helppoa ja siten ohjelmisto soveltuu sekä pieniin että suuriin organisaatioihin. Amplon helpottaa myös jaettujen kehitysprojektien hallintaa ja varmistaa fokuksen säilymisen. Strategian välitön seuranta tehokkaiden mittaristojen avulla mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin.

Johdatus Hoshin Kanri -menetelmään:

Strategian implementoinnin ohjeita:

Huipputuloksia saavutetaan vain hyvin implementoidulla strategialla. Moni organisaatio voi pärjätä kohtuullisesta jatkamalla ns. vanhaan malliin, mutta sillä harvoin säilytettään kilpailuetu.

Tehokkaan strategian elementit

Huipputuloksia saavutetaan vain hyvin implementoidulla strategialla. Moni organisaatio voi pärjätä kohtuullisesta jatkamalla ns. vanhaan malliin, mutta sillä harvoin säilytettään kilpailuetu.

Read More

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa?

Amplon Ratkaisee Strategian Johtamisen Ongelmat

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?