Amplon - sovellus, joka varmistaa menestyksesi

Hoshin Kanri made easy™

Amplon on tehokas digitalisoitu strategian johtamisen ohjelmisto, joka on helppokäyttöinen, yhteistyötä lisäävä ja antaa reaaliaikaisen tilannekuvan.

Helppo tapa muodostaa tehokas strategia

Tehokas strategiamatriisi (X matriisi) yhdistää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit yhdessä näkymässä. Visuaalisen matriisin avulla strategia on helppo kommunikoida.

X matriisi auttaa johtoa jokaisella organisaation tasolla varmistamaan, että fokus pysyy kirkkaana. Visuaalisuus helpottaa valittujen toimenpiteiden ja tavoitteiden määrittelyssä.

Hoshin Kanri X matriisi
X-matriisin käyttö helpottaa strategian jäsentelyä.

Tehokas tavoitteiden ja yhteisten projektien delegointiin

Henkilöstö toteuttaa strategian. Amplon auttaa strategian tavoitteiden linjaamisessa organisaation tasolta toiselle.

Tavoitteiden on syytä olla yksilölliset jokaiselle organisaatioyksikölle, ja Amplon varmistaa punaisen langan säilymisen.

Amplon antaa erityisen hyvän tuen sellaisille projekteille, jotka ovat yhteisiä useille organisaatioyksiköille. Yhteiset projektit ovat näkyvissä ja helposti päivitettävissä. Silti jokaisella yksiköllä on oma yksilöity X matriisi.

Katso tästä Amplon video

Visuaalinen apu yhteisen suunnan varmistamiseksi

Yhteinen suunta on yksi tehokkaan organisaation kulmakivistä. Amplon auttaa tekemään yhteisen suunnan varmistamisesta yksinkertaista ja vaivatonta.

Amplon antaa johtoryhmille mahdollisuuden muotoilla strategisia tavoitteita ylemmän tason tavoitteiden perusteella. Sovellus antaa paljon vapautta, ja monipuolisen raportoinnin ansiosta johdon on helppo varmistaa yhteinen ja hyväksytty suunta.

Tässä kuvassa useiden X matriisien tiedot ovat rinnakkain.
X matriisien katselmointi on helppoa rinnakkain

Projektisalkun hallinta

Täydellinen projektisalkku selkeällä tila- ja edistymisindikaattoreilla.
Projektisalkun ja portfolion hallinta

Helposti luettavat raportit tarjoavat nopean ja tehokkaan yleiskuvan projektisalkun tilanteesta. Amplon antaa mahdollisuuden projektipäällikölle kommentoida projektia kuukausittain tai viikoittain, mukaan lukien projektin taloudellinen seuranta.

Amplon varmistaa, että strategian toteutukseen liittyvät tiedot ovat kootusti yhdessä paikassa. Raportit voidaan tarpeen mukaan kopioida helposti esim. PowerPointiin.

Tiedolla johtaminen reaaliajassa

Visuaaliset liikennevalot ja graafiset KPI:t antavat johdolle mahdollisuuden tehdä tosiasioihin perustuvia päätöksiä heti tilanteen niin vaatiessa.

Amplon mahdollistaa helpon porautumisen yksityiskohtiin ja juurisyihin.

Reaaliaikainen yhdistetty näkymä keskeisistä suoritusindikaattoreista yhdellä silmäyksellä.
Konsolidoitu graafinen näkymä kaikista mittareista.

Läpinäkyvyys

Selkeä ja yhteinen näkymä kaikille.
Selkeä ja yhteinen tilannekuva kaikille.

Selkeä ja tehokas hallintapaneeli antaa kaikille mahdollisuuden nähdä strategisten tavoitteiden ja kehitysprojektien tilan. Tämä varmistaa yhteisen tilannekuvan koko organisaatiossa ja motivoi henkilöstöä toimimaan kohti yhteisiä tavoitteita.

 

Ketteryys ja nopeus

Amplon tukee esihenkilöitä tavoitteellisessa johtamisessa ja varmistaen, että toiminnan fokus säilyy. Toimimalla fokusoidusti voidaan varmistaa asioiden valmistuminen myös nopeasti.

X matriisin hyödyntäminen ja tehokas johtamisen prosessi auttavat organisaatiota ketterässä toiminnassa.

Kuvassa Gantt-kaavioiden avulla esitetty hankkeen suunnittelu ja seuranta
Hankkeen suunnittelu ja seuranta ovat helppoa Gantt-kaavioiden avulla.

Helppokäyttöinen

Amplon on täysin pilvipohjainen ja sitä voi käyttää millä tahansa verkkoselaimella ilman erillisiä asennuksia. Sovellus toimii pöytäkoneissa, kannettavissa, tableteissa ja kännyköissä.

Yksinkertainen käyttöliittymä mahdollistaa helpon käytön ja nopean käyttöönoton kaikilla organisaatiotasoilla.

Sisäänrakennetut video-oppaat auttavat nopeasti saamaan sovellusvinkkejä  ja vihjeitä strategian tehokkaaseen toteuttamiseen

Katso Vaasan yliopiston tutkijan podcast videolta mitä asiakkaamme Foamit Group kertoo Amplonin implementoinnista.

Katso video

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa?

Amplon Ratkaisee Strategian Johtamisen Ongelmat

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?