Hoshin kanrin implementointi ohjelmistolla

Excel rajoittaa hoshin kanrin implementointia, mutta Amplon ei rajoita strategian tehokasta implementointia

Miksi hoshin kanri ohjelma - meillä on jo Excel

Hoshin Kanri on tehokas strategisen suunnittelun ja johtamisen metodologia, joka auttaa organisaatioita määrittämään strategiset tavoitteensa visionsa ja missionsa kanssa ja varmistamaan, että kaikki työntekijät ovat tietoisia organisaation tavoitteista ja työskentelevät niiden eteen. Hoshin Kanri -ohjelmiston käyttöönotto voi tarjota organisaatioille nopean tien hoshin kanrin käyttöönotossa tai tehostaa hoshin kanri -prosesseja ja organisaation läpinäkyvyyttä.

Hoshin kanrin dokumentoinnissa käytetään usein Exceliä tai vastaavaa toimisto-ohjelmistoa. Tällaisilla ratkaisuilla on kuitenkin monia haittoja, jotka voivat vaarantaa hoshin kanrin onnistuneen toteutuksen. Hoshin kanrin ydin on avoin tiedon jakaminen koko organisaatiossa sitoutumisen lisäämiseksi. Lisäksi hoshin kanrin oletetaan varmistavan yhteinen linja kohti yhteisiä tavoitteita. Lopuksi hoshinin oletetaan luovan tehokas ja yhdenmukainen johtamisprosessi organisaatioon.

Toimisto-ohjelmiston (esim. Excel) rajoitteet hoshin kanrissa

  1. Office-asiakirjojen tallentaminen SharePointiin saattaa tuntua yksinkertaiselta, mutta pitkän aikavälin dokumenttien hallinta ja versionhallinta isommissa organisaatioissa on haastavaa. Lisäksi tällaisten toimistoasiakirjojen jakaminen avoimesti monien työntekijöiden kanssa vaatii paljon työtä käyttöoikeuksien kainssa ja saattaa johtaa siihen, että materiaalit on säilytettävä erikseen pdf-muodossa.
  2. Yhteinen linja, eli catchball, tehdään usein manuaalisesti vertaamalla kahta asiakirjaa vierekkäin. Varsinkin isommassa organisaatiossa on monia tiimejä ja erilliset tukitoiminnat, joiden kanssa on yhteisen linjan varmistaminen hidasta. Usein tarvitaan vielä erillisiä projektisalkkuohjelmistoja projektien hallintaan.
  3. Päivittäisestä-, viikoittaisesta- ja kuukausittaisesta johtamisesta voi tulla erittäin haastavaa, kun tiedot päivitetään manuaalisesti moniin eri paikkoihin.
  4. Koulutustarpeita aliarvioidaan: Vakiotoimistoohjelmistot edellyttävät organisaatiokohtaisen mallin kehittämistä ja koulutusta kaikille työntekijöille.

Hoshin kanri ohjelmisto

1. Läpinäkyvyys koko organisaatioon

Hoshin kanri -ohjelmistolla, kuten Amplonilla, käyttäjillä voi olla erilaisia ​​käyttöoikeuksia, jotka mahdollistavat katselun tai muokkaamisen tarvittaessa. X-matriisi on tehokas työkalu osastojen strategioiden visualisointiin ja katseluoikeuksien avulla läpinäkyvyys ja henkilöstön sitoutuminen lisääntyy.

Ohjelmiston avulla käyttäjien ei tarvitse huolehtia tietojen tallentamisesta erikseen, vaan kaikki päivitykset tallentuvat heti tietokantaan. Joten esimerkiksi KPI:t ja kehitysprojektien edistyminen on helppo pitää aina ajan tasalla. Kun tieto on helposti saatavilla, työntekijät ovat täysin tietoisia tilanteesta – koko ajan.

2. Yhteinen linja nopeasti

Yksi Hoshin Kanri -ohjelmiston tärkeimmistä eduista on, että se voi auttaa organisaatioita yhteisen linjan varmistamisessa eri osastojen ja organisaatiotasojen välillä nopeasti – ei enää Excel-tiedostojen rinnakkain vertaamista.

Lisäksi johto näkee, miten yhteisen linjan muodostuminen etenee organisaatiossa.

Tässä kuvassa näkyy miten helppoa eri yksiköiden välisten tavoitteiden ja toimenpiteiden vertailu on.
X matriisien sisältö visualisoitu selkeästi rinnakkain.

Hoshin Kanri -ohjelmisto edistää yhteistyötä organisaation eri osastojen ja tasojen välillä. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki työskentelevät samojen tavoitteiden saavuttamiseksi koko organisaatiossa.

3. Reaaliaikainen seuranta

Liiketoiminnan nopeus kasvaa, mikä johtaa uusien ketterien työskentelytapojen tarpeeseen projektien toteuttamisessa. Ketteryys projektien toteutuksessa tarkoittaa jatkuvaa strategisen projektisalkun ja projektien etenemisen seuraamista ja ylläpitoa. Integroitu projektisalkun hallinta Amplonissa tekee tästä vaivatonta.

Päivittäis-, viikoittais- ja kuukausijohtamisesta tulee ohjelmiston avulla tehokasta, koska uusin tieto on välittömästi kaikkien saatavilla. Lisäksi ohjelmiston avulla voidaan johtamisen prosessi vakioida koko organisaatiossa.

Ohjelmiston etu on, että se pystyy tarjoamaan reaaliaikaista dataa ja analytiikkaa, jonka avulla voidaan tehdä tietoisia päätöksiä resurssien allokoinnista ja riskien hallinnasta. Tämä auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteet varmemmin ja auttaa tehokkaassa resurssien käytössä.

4. Implementaatio

Hoshin Kanri menetelmän implementaation voi olla pitkä prosessi, jos organisaatiolla ei ole totuttua tapaa asettaa selkeästi mitattavia tavoitteita. Amplonissa on keinoälyyn pohjautuva valmentaja, jonka avulla strategisten tavoitteiden laatu on saatu hyväksi nopeasti. Tämä on lyhentänyt implementaatioon käytettävää aikaa jopa 50%.

Hoshin Kanri -ohjelmiston käyttöönotto voi olla yksinkertainen prosessi. Nykyaikaiset SaaS (software as a service) ja pilvipohjaiset ratkaisut voidaan ottaa käyttöön jo muutamassa tunnissa.

Valmiin hoshin kanri -ohjelmiston etuna on, että saat heti käyttöösi toimivat lomakepohjat ja varmistat, että syötettyjen tietojen laatu paranee välittömästi. Esimerkiksi Amplonissa käytettävyys on aina ollut painopisteenä. Kuten eräs toimitusjohtaja sanoi: ”Minulta kesti alle tunti konsernistrategian laatiminen Amplonissa.”  Intuitiivinen ohjelmisto, mahdollistaa tehokkaan työskentelyn X-matriisin kanssa, enää Excelin rajoitukset eivät ohjaa työtäsi.

Katso oheinen podcast, jossa Vaasan yliopiston tutkija haastettelee Foamit Groupin edustajaa hoshin kanrin implementaatiosta Amplonin avulla.

Play Video about Amplon is hoshin kanri software that contains a digital X matrix for strategy visualization.

Amplon on hoshin kanri ohjelma

Amplon hyödyntää digitalisoitua X-matriisia visualisoimaan strategia. Hankkeiden hallinta on helppoa ja voit samalla varmistaa, että yhteiset projektit ovat kaikkien osallistuvien tiimien nähtävillä.

Amplon on helppokäyttöinen, joten voit keskittyä välittömästi strategian sisältöön, et ohjelmiston ominaisuuksiin.

Aloita hoshin kanri matkasi heti Amplon sovelluksella tai vie nykyinen hoshin kanri prosessisi uudelle tasolle

Share this blog

Explore our LinkedIn pages

More To Explore

Compass pointing to future

Mikä on Hoshin Kanri

Tästä blogista opit mikä on Hoshin Kanri ja miten se auttaa sinua strategian johtamisessa.

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?