Mikä on Hoshin Kanri

Compass pointing to future

Hoshin Kanri on tehokas strategian johtamisen menetelmä, joka yhdistää pitkän aikavälin strategiset tavoitteet kehityshankkeisiin ja mittareihin. Läpinäkyvyys ja strategian viestintä ovat Hoshin Kanrin peruselementtejä. Tehokkaimmillaan Hoshin Kanri on yhteisen linjauksen luomisessa ja strategisten toimenpiteiden priorisoinnissa. Hoshin Kanri on kehitetty Japanissa ja sanat tarkoittavat ”Suunta Johtamista”.

Kasvava määrä organisaatioita on jo huomannut menetelmän tarjoamat edut strategian toteutuksessa ja siksi Hoshin Kanrin käyttö lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla.

4 syytä, miksi Hoshin Kanri tehostaa organisaation kilpailukykyä

Yhdistää strategian ja toimenpiteet yli organisaatiorajojen

Hoshin Kanrissa hyödynnetään usein X matriisia, joka visuaalisesti yhdistää pitkän aikavälin tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Organisaatiot, joissa henkilöstön työtehtävät voidaan nivoa strategiaan ovat selvästi muita menestyvämpiä ja henkilöstö on keskimäärin sitoutuneempaa.

Varmistaa toiminnan fokuksen

Hoshin Kanri on kerroksittainen johtamismalli, jossa jokainen tiimi muotoilee organisaation tavoitteet itselleen sopiviksi. Kukin tiimi suunnittelee vain pienen määrän strategisia toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan. Keskittymällä vain muutamaan läpimurtotavoitteeseen kerrallaan ja varmistamalla, että toimenpiteet liittyvät tavoitteisiin saadaan toiminnan fokusta terävöitettyä.

Lisää organisaation yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä

Hoshin Kanrissa vuoropuhelu eli ”catchball” organisaation sisällä auttaa tavoitteiden ja toimenpiteiden linjaamisessa. Mahdolliset ristiriitaiset tavoitteet on helppo huomata. Jokainen tiimi sitoutuu yhteisesti laadittuihin tavoitteisiin ja myös tietää mitä muut tiimit tekevät. Läpinäkyvä johtaminen sitouttaa ja mahdollistaa itseohjautuvuuden.

Luo pohjan tehokkaalle johtamiselle

Hoshin Kanrin myötä tehokkaat päivittäisjohtamisen periaatteet voidaan helposti ulottaa koko organisaatioon. Menetelmä ei pakota tiettyyn johtamisen tapaan, mutta antaa kuitenkin hyvän pohjan tehokkaalle johtamiselle.

What gets measured, gets done.

Kenelle Hoshin Kanri sopii?

Strategy execution with Hoshin Kanri

Hoshin Kanri on Suomessa vielä varsin tuntematon, mutta maailmalla se on laajasti käytössä monella menestyvällä yrityksellä, kuten Tesla, Toyota, Caterpillar, HP ja Bank of America. Lisäksi monet sairaalat, kunnat ja muut julkiset organisaatiot hyödyntävät jo tätä tehokasta strategian johtamisen menetelmää.

Hoshin Kanri auttaa isoja organisaatioita yhteisen linjan saavuttamisessa ja yhteistyön lisäämisessä. Kaikki organisaatiot hyötyvät helposta tavasta visualisoida strategia ja varmistaa toimenpiteiden priorisointi. Johtamisjärjestelmä, läpinäkyvyys ja organisaation tehostunut yhteistyö tukevat henkilöstön sitoutumista.

Kaikki organisaatiot hyötyvät Hoshin Kanrista huolimatta siitä, millainen heidän nykyinen johtamisen mallinsa tai organisaatiokulttuurinsa on.

Amplon on hoshin kanri ohjelma

Amplon hyödyntää Hoshin Kanrin perusajatusta kaikkien sitouttamisesta ja strategian yksinkertaisesta visualisoinnista. Amplon-sovellukseen on rakennettu toimintoja, jotka tehostavat Hoshin Kanrin hyödyntämistä. Strategisten tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoille ja haaroille on helppoa. Amplon helpottaa myös jaettujen kehitysprojektien hallintaa ja varmistaa fokuksen säilymisen. Strategian välitön seuranta tehokkaiden mittaristojen avulla mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin.

Lue tästä hoshin kanrin kolmesta peruselementistä.

Share this blog

Explore our LinkedIn pages

More To Explore

Compass pointing to future

Mikä on Hoshin Kanri

Tästä blogista opit mikä on Hoshin Kanri ja miten se auttaa sinua strategian johtamisessa.

Haluatko Tehostaa Organisaatiosi Toimintaa?

Amplon Ratkaisee Strategian Johtamisen Ongelmat

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?