Amplon on strategian johtamisen sovellus

Amplon varmistaa henkilöstön sitoutumisen strategian toteutukseen.

Amplon parantaa organisaation läpinäkyvyyttä.

Amplon helps in structuring your strategy

Jäsentele strategia tehokkaasti

Amplon takaa tehokkaan strategisen suunnittelun ja selkeän priorisoinnin kullakin organisaation tasolla.

"Amplon auttoi meitä strategian nopeassa implementoinnissa."

Suomalainen mainostoimisto

Varmista yhteiset tavoitteet koko organisaatiossa

Amplon helpottaa osastojen tavoitteiden linjauksessa ja helpottaa osastojen välistä koordinointia.

"Amplon on paljon parempi kuin perinteiset Excel-lomakkeet."

Johtava teknologiayritys
Align teams towards common goals
Increase transparency accross the organization

Strategian läpinäkyvyys lisää tehokkuutta

Amplonin avulla myös etätyöntekijät ja sivukonttorit pysyvät strategiasta ajantasalla.

"Amplon tarjoaa paljon enemmän kuin suurien konsulttitoimistojen sovellukset."

CEO, pörssiyhtiö

Projektisalkun hallinta on helppoa

Amplon auttaa varmistamaan, että kaikki projektisi tukevat strategisiin tavoitteisiin pääsyä.

"Amplonin avulla on helppo priorisoida tavoitteet ja projektit muuttuvassa liiketoimintaympäristössä."

PMO johtaja
Project portfolio management is made easy

Katso videolta mitä asiakkaamme kertoo Amplonin implementoinnista.

Katso video

Amplon tekee strategian johtamisesta helppoa ja perustuu Hoshin Kanri -menetelmään

Amplon-sovellus perustuu Hoshin Kanrin menetelmään. Hoshin Kanri -johtamismallin avulla priorisoit selkeästi tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla fokus säilyy yhteisten päämäärien saavuttamisessa. Menetelmä on käytössä monella maailmalla menestyvällä yrityksellä, kuten Teslalla, Toyotalla ja Bank of Americalla. Lue lisää aiheesta täältä.

Ylivertaiset ominaisuudet, jotka auttavat strategisessa johtamisessa.

Amplon on helppokäyttöinen ja selkeä selainpohjainen sovellus, joka edistää koko organisaation yhteistyötä. Strategian jäsentely selkeyttää toimenpiteet jokaiselle organisaatiotasolle. Näin pystytään etenemään tehokkaasti kohti yhteisiä tavoitteita. Amploniin piirtyy reaaliaikainen kokonaiskuva, ja sen avulla organisaation johtaminen on yhteneväistä ja tehokasta.

Strategian vaivaton jäsentely

Vaivaton strategian jäsentely

Strategian jäsentely konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi jokaisella organisaation tasolla.

Selkeä tilannekuva

Selkeä tilannekuva

Strategian ja toteutuksen kokonaiskuva kaiken kokoisille organisaatioille reaaliajassa.

Tuloksekas johtaminen

Tuloksekas johtaminen

Yhteneväinen ja tehokas johtaminen läpi koko organisaation.

Vaikuttavaa yhteistyötä

Vaikuttavaa yhteistyötä

Tavoitteiden linjaaminen läpi koko organisaation, jolloin strategia ei jää vain johdon agendalle.

Tehokkaasti tuloksiin

Tehokkaasti tuloksiin

Kehitystoimenpiteiden nopeaa toteutusta suosiva ohjausmalli varmistaa tavoitteisiin pääsyn ja fokuksen säilymisen.

Tämän takia asiakkaat arvostavat:

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen

Erittäin helppokäyttöinen ja intuitivinen käyttöliittymä nopeuttaa Hoshin Kanri prosessien käyttöönottoa.

Selkeä tilannekuva

Selkeä tilannekuva

Strategian ja toteutuksen kokonaiskuva nopeasti ymmärrettävässä muodossa kaikille.

Yhteistyötä lisäävä

Yhteistyötä lisäävä

Tavoitteiden linjaaminen koko organisaatiossa helppoa sekä yhteisten projektien koordinointi nopeaa.

Selainpohjainen ohjelmisto

Selainpohjainen

Käytettävissä kaikilla nettiselaimilla paikasta riippumatta ilman erillisiä asennuksia.

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa?

Amplon ratkaisee strategian johtamisen ongelmat
What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?