Amplon on strategian johtamisen sovellus

Amplon virtaviivaistaa strategisen suunnitteluprosessin ja varmistaa, että tiimeillä on yhteinen suunta.

Amplon varmistaa henkilöstön sitoutumisen strategian toteutukseen.

Amplon parantaa organisaation läpinäkyvyyttä.

Amplon on hoshin kanri ohjelma, jonka avulla varmistat strategian toteutuksen.

Play Video about Tässä on video Amplon ohjelmasta, joka on hoshin kanri ohjelmisto strategian johtamiseen.
Digitaalinen X matriisi on hoshin kanri ohjelman tärkeä osa. X matriirin avulla Amplon varmistaa, että kaikilla on selkeä kokonaiskuva strategiasta.

Jäsentele strategia tehokkaasti

Amplon takaa tehokkaan strategisen suunnittelun ja selkeän priorisoinnin kullakin organisaation tasolla.

"Amplon auttoi meitä strategian nopeassa implementoinnissa."

Varmista yhteiset tavoitteet koko organisaatiossa

Amplon helpottaa osastojen tavoitteiden linjauksessa ja helpottaa osastojen välistä koordinointia.

"Amplon tuottaa merkittävän lisäarvon strategian implementointiin verrattuna perinteisiin Excel-lomakkeisiin."

Hoshin kanri ohjelman avulla varmistat, että kaikki tiimit etenevät kohti yhteisiä tavoitteita.
Hoshin kanri menetelmän tärkeänä osana on kehityshankkeiden linkitys strategiaan. Amplon on hoshin kanri ohjelmsto, jonka projektisalkun hallinta tekee projektien suunnittelusta ja seurannasta helppoa.

Projektisalkun hallinta on helppoa

Amplon auttaa varmistamaan, että kaikki projektisi tukevat strategisiin tavoitteisiin pääsyä.

"Amplonin avulla on helppo priorisoida tavoitteet ja projektit muuttuvassa liiketoimintaympäristössä."

Strategian läpinäkyvyys lisää tehokkuutta

Amplonin avulla myös etätyöntekijät ja sivukonttorit pysyvät strategiasta ajantasalla.

"Amplon tarjoaa paljon enemmän kuin suurien konsulttitoimistojen sovellukset."

Pilvipohjainen hoshin kanri ohjelma varmistaa strategian ja toimenpiteiden läpinäkyvyyden koko organisaatiossa.

Amplon hoshin kanri ohjelma, joka tekee strategian johtamisesta helppoa

Amplon on Hoshin Kanri-menetelmään pohjautuva ohjelma. Hoshin Kanri -johtamismallin avulla priorisoit selkeästi tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla fokus säilyy yhteisten päämäärien saavuttamisessa. Menetelmä on käytössä monella maailmalla menestyvällä yrityksellä, kuten Teslalla, Toyotalla ja Bank of Americalla.

Lue lisää hoshin kanrista ja strategian implementoinnista täältä.

Jos et ole vielä varma onko hoshin kanri sinulle paras strategian johtamisen malli, niin voit vertailla keskenään kolmea tunnetuinta menetelmää: hoshin kanria, OKRää ja tuloskorttia vertailutaulukossa.

Katso Vaasan yliopiston tutkijan podcast videolta mitä asiakkaamme Foamit Group kertoo Amplonin implementoinnista.

Katso video

Ylivertaiset ominaisuudet, jotka auttavat strategisessa johtamisessa.

Amplon on helppokäyttöinen ja selkeä selainpohjainen sovellus, joka edistää koko organisaation yhteistyötä. Strategian jäsentely selkeyttää toimenpiteet jokaiselle organisaatiotasolle. Näin pystytään etenemään tehokkaasti kohti yhteisiä tavoitteita. Amploniin piirtyy reaaliaikainen kokonaiskuva, ja sen avulla organisaation johtaminen on yhteneväistä ja tehokasta.

Vaivaton strategian jäsentely

Strategian jäsentely konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi jokaisella organisaation tasolla.

Johda tiedolla


Strategian ja toteutuksen kokonaiskuva kaiken kokoisille organisaatioille reaaliajassa.

Tuloksekas johtaminen

Yhteneväinen ja tehokas johtaminen läpi koko organisaation.

Vaikuttavaa yhteistyötä

Tavoitteiden linjaaminen läpi koko organisaation, jolloin strategia ei jää vain johdon agendalle.

Tehokkaasti tuloksiin

Kehitystoimenpiteiden nopeaa toteutusta suosiva ohjausmalli varmistaa tavoitteisiin pääsyn ja fokuksen säilymisen.

Tämän takia asiakkaat arvostavat:

Amplon is easy-to-use

Helppokäyttöinen

Erittäin helppokäyttöinen ja intuitivinen käyttöliittymä nopeuttaa Hoshin Kanri prosessien käyttöönottoa.

Hoshin kanri ohjelman avulla tilannekuva on selkeä ja reaaliaikainen.

Selkeä tilannekuva

Strategian ja toteutuksen kokonaiskuva nopeasti ymmärrettävässä muodossa kaikille.

Hoshin kanri ohjelman avulla yhteistyö organisaatiossa on helppoa ja tehokasta.

Yhteistyötä lisäävä

Tavoitteiden linjaaminen koko organisaatiossa helppoa sekä yhteisten projektien koordinointi nopeaa.

Pilvipohjainen hoshin kanri ohjelmisto toimii kaikilla selaimilla ja käyttöönotto on nopeaa.

Selainpohjainen

Käytettävissä kaikilla nettiselaimilla paikasta riippumatta ilman erillisiä asennuksia.

Kimmo Kallioniemi, CEO Amplon

”Kun työskentelin johtajana kansainvälisissä organisaatioissa, oli strategian jalkauttaminen hankalin tehtävä ja totesin, ettei Excel ole riittävän hyvä strategian johtamisen ja seurannan työkalu. Päätin ratkaista tämän ongelman ja Amplon kehitettiin.”

“Amplonin avulla haluan varmistaa, että organisaatioiden läpinäkyvyys tehostuu – Strategian on sitä mitä ihmiset tekevät.

Amplon tarkoittaa selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Haluan sinun keskittyvän sisältöön, ei ohjelmistoon.

Kehitämme Amplonia yhteistyössä asiakkaidemme kanssa – viime vuonna toteutettiin yli 20 hienoa ideaa.”

Kimmo Kallioniemi, CEO & perustaja, Amplon

Tutustu tiimiin täältä.

Me huolehdimme, että tietosi on turvassa:

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa?

Amplon ratkaisee strategian johtamisen ongelmat
What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?