Blogit ja ohjeet

Täältä löydät tiivistetysti tietoa strategian tehokkaasta johtamisesta.

Hoshin kanri, OKR ja tuloskortti - tutustu miten strategian johtamisen menetelmät eroavat toisistaan:

Hoshin kanri

OKR

Tuloskortti

Kuvaus

Strategia kuvataan linkittämällä pitkän aikavälin tavoitteet vuotuisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin mittareiden kanssa.

Vuoropuhelu hukan vähentämiseksi ja yhteisen suunnan varmistamiseksi.

OKR on tavoitteiden asettamisen kehys, joka koostuu tavoitteista ja keskeisistä tuloksista.

Mitattavien tavoitteiden avulla koordinoidaan organisaation yhteistä linjaa.

Strategia määritetään käyttäen 4:ä näkökulmaa: talous, asiakkaat, sisäiset prosessit sekä oppiminen ja kasvu.

Tavoitteena on tasapainottaa taloudelliset ja ei-taloudelliset indikaattorit.

Suuntautuminen

Muutos ja suorituskyky

Kasvu

Suorituskyky ja operatiivinen johtaminen

Periaate

Kerroksittainen organisaatiotasojen mukaan

Tiimi fokus

Liiketoimintayksikkö fokus

Strategiahorisontti

3-5 vuotta ja fokus vuodessa.

1 vuosi. Kvartaali fokuksessa.

Vähintään vuosi, fokus vuosisuunnittelussa.

Vahvuudet

 • Vahva yhteinen suunta organisaatiossa.
 • Pakottaa priorisointiin ja omistajuuden kirkastamiseen.
 • Yksinkertainen strategian visualisointi.
 • Nopea rytmi
 • Melko yksinkertainen.
 • Mukautettu organisaation rooleihin.
 • Tunnettu.
 • Tehokas strategisten mittareiden kuvaaja.

Heikkoudet

 • Koettu vaativaksi menetelmäksi lean-taustan vuoksi.
 • Tuki hyvin lyhytaikaisille tavoitteille.
 • Helposti tiimi valitsee liian monta tavoitetta.
 • Tavoitteiden linjaus laajassa organisaatiossa.
 • Rajoittaa strategian helposti joukoksi KPI-arvoja.
 • Kokonaiskuvan hallinta.
 • Tavoitteiden siirtäminen organisaatiossa alaspäin.

Sopii parhaiten

Organisaatioille, joissa sisäinen yhteistyö ja yhteinen linja ovat tärkeitä.

Organisaatioille, joilla on itseohjautuvat tiimit ja vähäinen tarve sisäiselle linjaukselle.

Liiketoiminnan sykli on lyhyt.

Organisaatioille, joiden rakenne on yksinkertainen.